0(374)223 88 14
     
  A   A   A   A   A   RASMSIZ  

ILMIY JURNALLAR
ИЛМИЙ ХАБАРНОМ/НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Журнал бир йилда тўрт марта чоп этилади

Андижон вилояти Матбуот ва ахборот бошқармаси томонидан 2009 йил 7 апрелда 04-039 рақам билан рўйхатга олинган.

Нашр индекси: 344

Нашр учун масъул: Д.Ҳ.Қуронов

Журнал фалсафа, тарих, филология, педагогика, кимё, физика ва биология фанлари бўйича Олий Аттестация комиссиясининг диссертациялар натижалари юзасидан илмий мақолалар эълон қилиниши лозим бўлган нашрлар рўйхатига киритилган

Таҳрир ҳайъати раиси:

А.А.Юлдашев, биология фанлари доктори, профессор

Илмий маслаҳатчи:

С.С.Ғуломов, ЎзФА академиги

 

Таҳрир ҳайъати:

Аниқ ва табиий фанлар:

Ғ.Мўминов, физика-математика фанлари доктори

А.Ўринов, физика-математика фанлари доктори, профессор

М.Тўхтасинов, физика-математика фанлари доктори

А.Т.Мамадалимов, ЎзФА академиги, физика-математика фанлари доктори, профессор.

С.З.Зайнобидинов, ЎзФА академиги, физика-математика фанлари доктори, профессор

И.Н.Каримов, физика-математика фанлари доктори, профессор

Р.Я.Расулов, физика-математика фанлари доктори, профессор

Р.У.Алиев, техника фанлари доктори, профессор

И.Р.Асқаров, кимё фанлари доктори, профессор

Н.Мадихонов, кимё фанлари доктори, профессор

И.Абдугафуров, кимё фанлари доктори

Т.А.Мадумаров, биология фанлари доктори, профессор

Л.М.Саидбоева, биология фанлари доктори, профессор

Қ.Т.Тожибоев, биология фанлари доктори, профессор

 

Ижтимоий-гуманитар фанлар:

А.Бегматов,фалсафа фанлари доктори, профессор

Т.Ортиқов, фалсафа фанлари доктори, профессор

А.А.Алимасов, фалсафа фанлари доктори, профессор

Р.Рўзиев, юридик фанлари доктори, профессор

Й.Раҳимов, юридик фанлари доктори, профессор

М.Қирғизбоев, сиёсий фанлар доктори, профессор

И.Эргашев, сиёсий фанлар доктори, профессор

К.Юнусов, сиёсий фанлар доктори

Р.Т.Шамсутдинов, тарих фанлари доктори, профессор

Қ.Ражабов, тарих фанлари доктори, профессор

У.Абдуллаев, тарих фанлари доктори

А.Сотволдиев, иқтисод фанлари доктори, профессор

Қ.Ҳ.Муфтайдинов, иқтисод фанлари доктори, профессор

М.Болтабоев, иқтисод фанлари доктори, профессор

А.А.Қаюмов, география фанлари доктори, профессор

А.Ниғматов, география фанлари доктори, профессор

Ю.И.Аҳмадалиев, география фанлари доктори

Ш.Ҳ.Шаҳобиддинова, филология фанлари доктори, профессор

А.Ш.Собиров, филология фанлари доктори

Ғ.М.Ҳошимов, филология фанлари доктори, профессор

А.Р.Мирзаева, филология фанлари доктори, профессор

Й.Солижонов, филология фанлари доктори, профессор

Т.Ҳ.Ҳасанов, педагогика фанлари доктори, профессор

Ш.Ж.Юсупова, педагогика фанлари доктори

Н.Ш.Эркабоева, педагогика фанлари доктори

Н.С.Сафоев, психология фанлари доктори, профессор

Ш.Р.Баратов, психология фанлари доктори, профессор

 

Муҳаррир:

Д.Ҳ.Қуронов, филология фанлари доктори, профессор

Таҳририят манзили: 170100, Андижон шаҳри, Университет кўчаси, 129.

Телефон: (+99891)160-20-43

Факс: (374) 223-88-30

Расмий сайт: http://xabarnoma.adu.uz

«ИЛМИЙ ХАБАРНОМА - НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК» ЖУРНАЛИДА ЧОП ЭТИЛАДИГАН МАҚОЛАЛАРГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Журнал таҳририятига такдим этилаётган мақолага 1) муаллиф(лар) ишлаётган муассаса раҳ- бариятининг йўлланма хати; 2) эксперт ҳайъати далолатномаси 2 нусхада; 3) мақола ёзилган фан йўналиши бўйича фан доктори имзолаган (имзо тегишли тартибда тасдиқланган бўлиши лозим) тақ- риз-тавсия илова қилинади.

Мақолалар ўзбек, рус ёки инглиз тилларида ёзилиши мумкин.

Қайси тилда ёзилишидан қатъи назар, мақолага уч тилда - ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги ан- нотацияси ҳамда таянч сўз ва иборалар (калит сўзлар) илова қилинади.

Мақола журнал таҳририятига «Microsoft Word» дастурида («Times New Roman» 14 ўлчамли шрифтда, сатрлар ораси бир ярим интервалда) терилган ҳолда икки нусхада, электрон варианти (флешка ёки Сйда) билан топширилади.

Мақоланинг умумий ҳажми (расм, жадвал ва диаграммалар билан биргаликда) 8-10 саҳифадан, илмий хабарларнинг ҳажми 4-5 саҳифадан ошмаслиги талаб этилади. Мақоланинг бир нусхаси муал- лиф(лар) томонидан имзоланади.

Муаллифнинг фамилияси, исми шарифи, иш жойи, лавозими, у билан боғланиш мумкин бўлган манзил (уй ва хизмат телефон рақамлари, электрон почта) кўрсатилади.

Агар мақолага расм, жадвал, диаграмма, схема, чизма, турли график белгилар киритилган бўлса, оқ-қора рангларда чизилган бўлиши, аниқ ва равшан тасвирланиши, қисқартмаларнинг тўлиқ изоҳи ёзилиши лозим. Рангли расм, жадвал ва диаграммалари мавжуд мақолалар фақат истисно тарзида, қўшимча ҳаражатларни муаллифлар ҳисобидан қоплаш шарти билангина қабул қилиниши мумкин. Формулалар матнга махсус компьютер дастурларида киритилиши керак.

Иқтибос олинган ёки фойдаланилган адабиёт сатр ости изоҳи тарзида эмас, балки мақола охири- да умумий рўйхатда кўрсатилади. Матн ичидаги кўчирмадан сўнг иқтибос олинган асарнинг рўйхатдаги тартиб рақами ва саҳифаси квадрат қавс ичида берилади. Бу ўринда китоб, тўплам, монографиялар учун муаллифларнинг исм-фамилиялари, манбанингтўлиқ номи, нашр кўрсаткичи (шаҳар, нашриёт ва нашр йили) кўрсатилади. Журнал мақолалари ва бошқа даврий нашрлар учун муаллифларнинг исм- фамилиялари, мақола номи, журнал номи, йили ва сони, саҳифа номери кўрсатилади.

Юқоридаги талабларга жавоб бермайдиган мақолалар таҳририят томонидан қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Таҳририятга тақцим қилинган мақола энг аввал муаллифлик нуқтаи назаридан текширилади. Матнда плагиат аникланган тақдирда мақолани кўриб чиқиш тўхтатилади. Таҳририят плагиат ҳолати аниқланган мақолалар юзасидан муаллиф фаолият юритаётган муассасага кўчириб олинган манба- ларни илова қилган ҳолда ахборот юбориши мумкин. Плагиатга йўл қўйган муаллифларнинг мақола- лари кейинги уч йил давомида қабул қилинмайди.

Муаллифлик жиҳатидан текширувдан ўтган мақола таҳририят томонидан ўрнатилган тартибда тақризга берилади. Мақола тақриздан қайтгач, агар зарур бўлса, барча савол ва эътирозлар бўйича муаллифга қайта ишлаш учун тақцим этилади. Мақола нусхалари муаллифларга қайтарилмайди.

Ижобий тақриз олган мақола таҳририят томонидан қабул қилинган саналади. Журнал таҳририя- ти мақола матнини қисқартириш ва унга таҳририй ўзгартиришлар киритишга ҳақлидир.

Университет профессор-ўқитувчилари томонидан такдим қилинган мақолалар муайян йўналиш- лар бўйича таҳририят аъзоларининг ёки фан докторларининг тақриз-тавсияси (тегишли тартибда тас- диқланган бўлиши лозим) асосида қабул қилинади.

XALQARO LOYIHALAR

RESURSLARIMIZ

MANZILIMIZ
170100, O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahar,
Universitet ko'chasi 129-uy
E-pochta: agsu_info@edu.uz
Telefon/faks: 0 (374) 223 88 30
Ishonch telefon: 0 (374) 223 88 14
Transport: 75-yo'nalishdagi taksilar

BIZ IJTIMOIY TARMOQLARDA

© Andijon davlat universiteti, 2019. Barcha huquqlar himoyalangan. 
 
Ta'lim sifatini oshirish yuzasidan murojaat yo'llang!